Konsulenttjenester

Vi tar oss av risikovurderinger for deg.

Våre medarbeidere har den nødvendige erfaringen og kompetansen som kreves for å utføre en risikoanalyse etter NS5814, NS3901.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Nye eller etablerte anlegg, vi utfører miljørisikovurdering for deg!

Nordic Fuel Systems utfører miljørisikovurderinger i forbindelse med nyetablering av tank eller drivstoffanlegg. Vi kan også tilby miljørisikovurdering på etablerte anlegg. Miljørisikovurderinger skal revideres årlig.

Miljørisikovurderinger skal utføres på alle tanker over 10m3 etter endring i “tankforskriften.”

En miljørisikovurdering er en viktig beslutningsstøtte ved etablering og drift av drivstoffanlegg. En høy miljørisiko kombinert med utslipp kan få fatale følger for både miljø og virksomhetens økonomi.

Vi ønsker å gi våre kunder tilstrekkelig veiledning og på den måten bidra til forsvarlig og lønnsom drift.

Vi sørger for at prosjektet blir utført.

Mange har opplevd prosjekter som dessverre ikke gikk helt som planlagt, med påfølgende ekstrautgifter og ofte et dårlig sluttresultat.

Vi i Nordic Fuel Systems har god og solid erfaring med multidisiplin-prosjekter fra drivstoffteknisk bransje. Vi har også teoretisk utdanning innen faget prosjektledelse. Ved å overlate prosjektledelsen til oss kan du være trygg på at vi ivaretar deres interesser.

Vi vet hvordan drivstoffanlegg skal leveres!

De færreste kommuner og ansvarlige søkere har i dag kunnskap om hvordan en søknad om etablering av drivstoffanlegg skal leveres. De færreste ansvarlige søkere og byggfirmaer er heller ikke klar over hvilke dokumenter som skal være produsert og følge med i en slik prosess.

Nordic Fuel Systems kan bistå deg som kunde, eller din ansvarlige søker i prosessen. Vi kan om ønskelig stå for hele søknadsprosessen.

Vi har erfarne byggeledere!

I Nordic Fuel Systems har vi byggeledere med flere års praktisk erfaring med etablering av drivstoffanlegg, samt teoretisk prosjekterfaring.

Kontroll over kvalitet, utgifter og fremdrift i byggeprosjekter er en forutsetning for et vellykket resultat.

Dette krever gode systemer og tett oppfølging. Skikkelig byggeledelse er en forutsetning for å lykkes med hele prosjektet – Nordic Fuel Systems hjelper deg gjerne med dette.

Vi hjelper deg med drift av hele prosjektet.

Vi i Nordic Fuel Systems innehar nødvendige godkjenninger og kompetanse for prosjektering av drivstoffanlegg. Dette betyr at du som kunde kan være trygg på at prosessen foregår etter gjeldende regelverk, og at installasjonen overholder de krav som stilles fra myndigheter og europeiske krav. I Nordic Fuel Systems arbeider vi kontinuerlig med vår egen kompetanse.

PROSJEKTERING

Ethvert bygg- og anleggsarbeid må planlegges nøye. Før arbeidene kan settes i gang må utførelsen beskrives, det må lages tegninger og det må gjøres beregninger av styrke/statikk slik at resultatet blir trygt og innenfor gjeldende lover og forskrifter. Arbeidet med å beskrive, tegne og beregne arbeidet kaller vi prosjektering.

REGELVERK

Etter gjeldende regler skal entreprenøren ikke utføre noe arbeid uten at det først kan dokumenteres at arbeidet er prosjektert. I Nordic Fuel Systems legger vi mye tid og energi ned i prosjekteringsfasen for å sikre alle deler av prosjektet.

KUNNSKAP

Med god kunnskap til regelverk, installasjoner, tekniske krav og bransjestandarder, kjenner vi i Nordic Fuel Systems din drift og tilpasser systemer til deres behov.

Vår erfaring og kunnskap skal komme dere som kunde til gode.